Urząd Miasta Racibórz informuje, że 6 lipca przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

Interesanci zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa tj.:
1) zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
2) zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
3) zakrywania ust i nosa,
4) dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów na terenie budynku).

Zaleca się, aby w dalszym ciągu kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie, mailowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.  Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Miasta poprzez:
telefon: 32 75 50 600 (centrala telefoniczna)
pocztę: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
pocztę elektroniczną: boi@um.raciborz.pl

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)