Jakie są zasady współpracy między Allegro a użytkownikami? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące praktyk Allegro, w którym sprawdzi czy mogło dojść do naruszenia przepisów antymonopolowych.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają skargi dotyczące zasad współpracy między Allegro a sprzedawcami. W związku z tymi sygnałami Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie Allegro.

– Branża e-commerce rozwija się dynamicznie – na to przyspieszenie miała również wpływ sytuacja związana z epidemią Covid-19, w wyniku której konsumenci wybierali ten kanał sprzedaży. Ze względu na intensywny rozwój handlu internetowego przyglądamy się praktykom stosowanym na tym rynku. W ramach postępowania wyjaśniającego chcemy ustalić, czy Allegro czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem sprzedawców profesjonalnych i incydentalnych. W tym celu w szczególności przyjrzymy się warunkom pobierania i zwrotu opłat, a także zasadom ustalania ich wysokości. Sprawdzamy również regulamin od strony konsumenckiej – chcemy ustalić, czy stosowane są klauzule niedozwolone – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Ochrona konkurencji

W ramach postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK między innymi przyjrzy się zmianom w regulaminie Allegro dotyczącymi popierania prowizji od sprzedaży. Zgodnie z nowymi zasadami prowizją objęta jest cała transakcja: cena oraz koszty przesyłki opłacone przez kupującego. Zmiany te spowodowały wzrost pobieranych przez Allegro prowizji oraz spotkały się z negatywnymi reakcjami sprzedających i licznymi skargami kierowanymi do UOKiK.

– Dociera do nas wiele skarg ze strony przedsiębiorców na zmieniony mechanizm opłat pobieranych przez Allegro. Pojawiły się nawet sugestie, iż mechanizm ten może służyć podwyższeniu wyceny spółki przed jej wejściem na giełdę. Zweryfikujemy, czy mechanizm opłat stosowany przez Allegro, który jest największym przedsiębiorcą segmentu e-commerce w Polsce, nie narusza prawa konkurencji – dodaje Tomasz Chróstny.

Pod lupę UOKiK trafią również przyjęte przez Allegro zasady zwrotów pobranych prowizji (naliczanie tzw. rabatów transakcyjnych) w sytuacji, w której kupujący odstępuje od umowy zawartej za pośrednictwem platformy internetowej. Urząd przeanalizuje również zasady funkcjonowania usługi Allegro Smart.

Postępowania wyjaśniające są wszczynane, gdy Prezes UOKiK podejrzewa, że w danym przypadku mogło dojść do naruszenia reguł konkurencji. Są one prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Oznacza to, że na tym etapie działań nie są formułowane zarzuty w odniesieniu do przedsiębiorców ani osób zarządzających. Mogą zakończyć się wszczęciem postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.

Ochrona konsumentów

Oceniając regulamin Allegro pod kątem stosowania klauzul niedozwolonych, wątpliwości Prezesa UOKiK budzi postanowienie regulujące zasady wprowadzania zmian do regulaminu świadczenia usług, m.in. przewidujące „akceptację” zmian w regulaminie bez aktywności ze strony użytkownika portalu (np. poprzez automatyczne odnowienie oferty w serwisie). UOKiK analizuje, czy wyżej opisane klauzule mogą być niedozwolone.

Zawiadom UOKiK

Przedsiębiorco – Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź TUTAJ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany system gwarantuje całkowitą anonimowość.

Oświadczenie Allegro w sprawie postępowania UOKIK

Traktujemy zgodność z przepisami prawa bardzo poważnie, zwłaszcza w zakresie ochrony praw konsumentów i ochrony konkurencji.

Od ponad 20 lat Allegro odgrywa ważną rolę w budowaniu polskiej gospodarki cyfrowej. Wspieramy rozwój małych i średnich firm, pozwalając im docierać z ofertą do klientów z całego kraju. Obecnie na Allegro działa 117 tysięcy firm prowadzących sprzedaż do 20 milionów klientów, którzy co miesiąc odwiedzają platformę.

Sprzedawcy mogą korzystać z naszych inwestycji w Allegro Smart!, w pozyskiwanie nowych klientów czy z bezpłatnych usług finansowych – płatności i rat online. W 2019 roku zainwestowaliśmy 700 milionów złotych a w 2020 planujemy przeznaczyć łącznie 1 miliard złotych, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie zakupowe klientom, a sprzedawcom doskonałe warunki do rozwijania działalności. Polacy coraz chętniej kupują w internecie, dzięki temu biznes naszych partnerów i Allegro rośnie, jednocześnie opłaty netto pobierane od sprzedawców po uwzględnieniu inwestycji w relacji do obrotów spadają.

Nasze inwestycje sprawiają, że Allegro jest efektywnym i atrakcyjnym kanałem sprzedaży, dlatego coraz więcej firm rozpoczyna działalność na naszej platformie. W pierwszej połowie 2020 roku liczba sprzedawców na Allegro wzrosła o 20 tysięcy a wszyscy sprzedawcy wystawili na Allegro 30 milionów więcej ofert.

Powodzenie naszej firmy zależy w dużej mierze od powodzenia przedsiębiorców, którzy sprzedają na naszej platformie oraz od zadowolenia klientów. Zmiany w naszych regulaminach, zwłaszcza dotyczące zmian opłat czy wprowadzenia nowych programów – takich jak Allegro Smart! – są poprzedzone wnikliwą analizą całego otoczenia biznesowego. a ich celem jest zawsze budowanie sprawiedliwego ekosystemu dla konsumentów, sprzedawców i platformy Allegro.

Allegro będzie w dalszym ciągu w pełni współpracować z UOKIK, udostępniając niezbędne informacje i dokumenty. Jesteśmy przekonani, że postępowanie potwierdzi wysokie standardy naszej działalności.”

(oprac. wk, źródła: UOKiK, Allegro, fot. pixabay.com/StockSnap)