W raciborskim magistracie odbyło się drugie posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej (III kadencji) przy Prezydencie Miasta Racibórz.

Obrady zdominowały dwie kwestie: aktualny przebieg inwestycji w zakresie turystyki, w tym zagospodarowanie żwirowni na Ostrogu (stan obecny, plany, przebieg Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna) oraz problematyka włączenia biznesu do procesu edukacji – od poziomu ostatnich klas szkół podstawowych, przez szkoły średnie, po edukację na szczeblu wyższym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Rada Konsultacyjna sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta Miasta Racibórz swoją wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta.

Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz mających wpływ na jego gospodarkę.

Konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Prezydenta Miasta Racibórz, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście.

Rada może konsultować i wydawać opinie dotyczące spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku.

(Urząd Miasta w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE