W nowym roku akademickim większość uczelni będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w trybie mieszanym, z przewagą nauczania zdalnego. Także funkcjonowanie akademików będzie wyglądało inaczej niż przed pandemią.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) sposób działania domów studenckich powinien być dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu.

– W wyniku obostrzeń mamy dostępne tylko 40 studenckich miejsc kwaterunkowych. Zakwaterowanie rozpoczynamy w dniu 30.09.2020 r. – informuje PWSZ w Raciborzu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość zarażenia studentów, a także pracowników domów studenckich, MNiSW rekomenduje następujące działania:

  • ograniczenie kontaktu między osobami korzystającymi z domów studenckich;
  • w miarę możliwości zakwaterowanie studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego;
  • wprowadzenie zakazu przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz;
  • zapewnienie środków do dezynfekcji;
  • wyznaczenie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
  • zapewnienie pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. W  obiektach całej uczelni mają pojawić się automaty z min. środkami ochrony tzw. „maseczkomaty”.

(oprac. wk, źródło: PWSZ w Raciborzu)