7 lipca w Urzędzie Miasta Racibórz odbędzie się spotkanie doradcy strategicznego i finansowego Stefana Kawalca z lokalnymi przedsiębiorcami.

Stefan Kawalec – doradca działający na rynku krajowym oraz europejskim dla klientów sektora prywatnego i publicznego – odbędzie w Raciborzu cykl spotkań z przedsiębiorcami oraz samorządowcami Subregionu Zachodniego.

Będzie to okazja do rozmów na poziomie eksperckim na temat specyfiki lokalnego rynku pracy, potencjału rozwojowego Raciborza i regionu wynikającego m. in. z położenia geograficznego naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się 7 lipca o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz, przy ul. Króla Stefana Batorego 6. Chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie nr tel. 32 75 50 633 lub mailowo: rozwoj@um.raciborz.pl

Stefan Kawalec – jest prezesem spółki Capital Strategy. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, doradztwie w wybranych obszarach biznesu i finansach publicznych, a w szczególności w finansach samorządowych, oraz poszukiwaniu partnerów biznesowych. W latach 1989 – 1994 był wiceministrem finansów z kolejnymi ministrami: Balcerowiczem, Lutkowskim, Olechowskim, Osiatyńskim i Borowskim. Był wielokrotnie doradcą dla instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz dla instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kierował procesami przygotowania strategii dużych firm i instytucji finansowych m. in. PZU, Banku Handlowego.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE