Wzorem lat ubiegłych w siedzibie raciborskiego starostwa odbyła się symulacja naborowa oraz przydział kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat raciborski.

Ogółem zakwalifikowano 831 uczniów, jednak po doświadczeniach lat ubiegłych należy spodziewać się z większej liczby uczniów, których ilość może wzrosnąć nawet do około 850.

Na zbliżający się rok szkolny 2020/2021 uruchomiono 28 oddziałów w tym:

Licea Ogólnokształcące- 8 oddziałów – 28,54 %
Liceum Plastyczne- 1 oddział- 3,5%,
Technika- 12 oddziałów- 42,86 %,
Branżowe Szkoły I Stopnia -7 oddziałów -25,1%.

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 5 oddziałów
– I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza- 4 oddziały
– Liceum Sztuk Plastycznych- 1 oddział

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 4 oddziały

3. Zespół Szkół Ekonomicznych- 4 oddziały
– Technikum nr 1 w Raciborzu- 4 oddziały

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 7 oddziałów
– Technikum nr 2- 3 oddziały
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 1- 4 oddziały

5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – 8 oddziałów
– Technikum nr 4- 5 oddziały
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 4- 3 oddziały

Przypominamy, iż w terminie od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, fot. pixabay.com/geralt)

ZOBACZ TAKŻE