Została podpisana umowa pomiędzy wykonawcą a Prezydentem Miasta Racibórz na konserwację barkowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na Placu Długosza w Raciborzu.

Figura została wyrzeźbiona w latach 30. XVIII w. przez Jana Melchiora Oesterreicha w piaskowcu. Ostatnia pełna konserwacja rzeźby miała miejsce w 1994 r., po tym czasie była cyklicznie myta. Obecnie jest w pogarszającym się stanie, kamień jest silnie zabrudzony i porośnięty mchem. Uzupełnienia się wykruszają. Prace konserwacyjne mają polegać na oczyszczeniu figury z zabrudzeń i nawarstwień biologicznych, na wzmocnieniu strukturalnym kamienia i uzupełnieniu ubytków. W ramach prac ma zostać także wykonana rekonstrukcja złoceń oraz odtworzenie metalowego klucza w dłoni aniołka.

Wykonawcą prac jest firma Kontrapost Konserwacja Zabytków z siedzibą w Witoszynie. Została wyłoniona w przetargu. Koszt prac ma się zamknąć w kwocie 136 530,00 zł według kosztorysu ofertowego. Wykonawca na zakończenie prac ma 150 dni od dnia podpisania umowy. Inwestycja otrzymała promesę dofinansowania w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rusza konserwacja figury św. Jana Nepomucena na Placu Długosza

Rusza konserwacja figury św. Jana Nepomucena na Placu Długosza

Renowacja będzie prowadzona pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zgodnie z jego pozwoleniem, według Programu Prac Konserwatorskich, który został sporządzony przez mgr Kosmę Jackiewicza, mgr Bohdana Jackiewicza i mgr inż. arch. Amelię Procką w listopadzie 2023 r.

(źródło: UM Racibórz)