Podczas kwietniowej sesji Rada Miasta przyjęła prezydencki projekt nowelizacji uchwały o opłatach za miejski żłobek oraz warunkach zwalniania z tych opłat.

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami 12 marca 2020 roku działalność żłobka uległa zawieszeniu. Jak możemy przeczytać w sentencji przedmiotowej uchwały „W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania i zawieszenia sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub zawieszenia działalności żłobka, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwolnienie z opłat za okres, w którym żłobek nie świadczył usług”.

Rodzicom i opiekunom prawnym, którzy wnieśli opłaty za pobyt w okresie zawieszenia działalności (część miesiąca marca i miesiąc kwiecień), nadpłacone kwoty zostaną odliczone i pomniejszą opłaty po odwieszeniu działalności żłobka, w maju i czerwcu b.r.

W przypadku dzieci rezygnujących z usług żłobka nadpłata zostanie zwrócona na wskazane konto.

Żłobek wznawia swoją działalność z dniem 11 maja, ale w obostrzonym reżimie sanitarnym.

Do dnia 6 maja, do godziny 12.00 można zadeklarować swoją chęć wysłania dziecka do Żłobka. Obowiązujące procedury i druk deklaracji dostępne TUTAJ.

Wypełniony druk deklaracji należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się na ogrodzeniu żłobka. Ilość miejsc będzie ograniczona z uwagi na potrzebę spełnienia wymagań zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z opieki w żłobku w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak informuje dyrekcja żłobka w placówce wdrożone zostaną odpowiednie procedury, a rodzice proszeni są o ich analizę i podjęcie decyzji.  7 maja  pracownicy żłobka skontaktują się z rodzicami spełniającymi kryteria w celu omówienia szczegółów powrotu.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz, fot. pixabay.com)

ZOBACZ TAKŻE