Od poniedziałku 25 maja w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przywrócona zostaje możliwość bezpośredniej obsługi klientów.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę, prosimy jednak aby w miarę możliwości korzystać z istniejących kontaktowych kanałów teleinformatycznych.

Należy pamiętać:

1. Wciąż można kontaktować się z urzędnikami mailowo, telefonicznie oraz elektronicznie.

2. Nadal istnieje możliwość złożenia dokumentów (bez konieczności rejestracji wpływu) przez skrzynką podawczą ustawioną w wejściu do urzędu.

3Ze względów bezpieczeństwa i ograniczoną ilość osób oczekujących, termin wizyty należy umawiać telefonicznie lub przez internetowy system rezerwacji terminów pod adresem https://rezerwacje.powiatraciborski.pl

Lista telefonów do poszczególnych Referatów dostępna jest TUTAJ.

4. Do właściwego stanowiska obsługi klienci będą przyjmowani pojedynczo.

5. Pomiędzy godz. 11.30 a 12.00 będzie miała miejsce przerwa w obsłudze klientów przeznaczona na dezynfekcję.

6. Z uwagi na ochronę Państwa zdrowia obsługa będzie możliwa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w szczególności dotyczy to:
– zasłaniania ust i nosa,
– zdezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku,
– utrzymania odległości 2 m między osobami przebywającymi w budynku.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Gamowksiej 3 w Raciborzu nadal jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.

Szczegółowe informacje co do jego funkcjonowania znajdują się na tej stronie.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)