W marcu tego roku w dwunastu miejskich przedszkolach ruszyła realizacja projektu pn. „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście Racibórz”.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest blisko 600 dzieci i 88 nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 1 miliona 500 tys. złotych przedszkola zaopatrzyły się już w pomoce dydaktyczne i multimedialne.

Oferta zajęć wzbogacana jest o zajęcia dodatkowe: logopedyczne, ergoterapii – czyli aktywizowanie uczestników w codziennych sytuacjach życiowych, arteterapii, terapii ręki, bajkoterapii, czy zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Trwa rekrutacja uczestników zajęć. Dodatkowo ruszyła już część szkoleń kierowanych do nauczycieli. W ramach projektu mają oni możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach m. in. z terapii metodą Tomatisa z rozwoju psychoruchowego.

Projekt realizowany jest w 12 raciborskich przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Racibórz w okresie od marca tego roku do czerwca 2021 r. i będzie kontynuowany w latach następnych. Miasto pozyskało już dofinansowanie z RPO na kontynuację działań na kolejnych 16 miesięcy. Wartość II projektu to 1 mln 823 tys zł.

Grupę docelową w ramach projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednak z części zakupionych pomocy korzystają wszystkie przedszkolaki. Przykładem jest uwielbiany przez maluchów magiczny dywan – interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

Podobny projekt realizowany jest także w raciborskich szkołach podstawowych. We wrześniu Miasto pozyskało na jego realizację blisko 3 mln zł. Beneficjentami tych środków jeszcze w tym roku szkolnym będzie grupa 1001 dzieci i 160 nauczycieli z sześciu raciborskich podstawówek oraz czterech zespołów szkolno przedszkolnych .

Przy współpracy z Blumtoys.pl.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)