Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że według danych szacunkowych z końcem grudnia ubiegłego roku odnotowano wzrost bezrobocia w powiecie raciborskim.

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 1 634 osoby, w tym 999 kobiet.
W porównaniu do danych z listopada 2019 liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 87 osób. W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 134 wolne miejsca pracy. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 30 listopada 2019 r. wynosi  3,8 %.

(PUP Racibórz)