Powiat raciborski przystąpił do programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg, których jest zarządcą. 

Sprawa dotyczy dróg przy których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Po opracowaniu projektu programu jego treść, jak czytamy w uchwale zarządu powiatu raciborskiego, zostanie podana do publicznej wiadomości i poddana konsultacjom społecznym.

Termin wspomnianych konsultacji zostanie podany publicznie, także w postaci ogłoszeń prasowych.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE