Aktualna formuła prowadzenia Raciborskiego Centrum Informacji uległa wyczerpaniu. Wynika to nie tylko z opinii Prezydenta Miasta Racibórz, lecz również z głosów radnych, jakie wybrzmiały podczas obrad miejskiej Komisji Oświaty, opinii mieszkańców Raciborza oraz osób odwiedzających RCI.

Ponadto należy przypomnieć, że w sierpniu br. kończy się trwałość projektu pt. Śląski System Informacji Turystycznej. Projekt ten od 2010 r. realizowało Raciborskie Centrum Kultury wraz ze Śląską Organizacją Turystyczną i Związkiem Gmin Powiatów Subregionu Zachodniego. Trwałość projektu uniemożliwiała do tej pory usprawnienie funkcjonowania raciborskiego Punktu Informacji Turystycznej usytuowanego na raciborskim Rynku.

Jednocześnie jego przeorganizowanie i nowa formuła działania stały się koniecznością. Wiążę się to z rosnącą konkurencją innych ośrodków miejskich w zakresie turystyki oraz niewykorzystanym potencjałem turystycznym Miasta Racibórz, który swój początek musi powziąć w inicjatywie samorządu.

Mając na uwadze powyższe oraz pragnąc rozwiązać przyszłość tej kwestii (w ramach szerokiej współpracy raciborskiego samorządu) Prezydent Miasta Racibórz powoła komisję, która wypracuje najlepszą formułę działania Punktu Informacji Turystycznej, jako istotnego elementu kompleksowej promocji turystycznej miasta.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE