Zgodnie z zapowiedzią ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego straże miejskie i gminne zostaną poddane zwierzchniemu nadzorowi Policji w celu weryfikacji przestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

– Policja będzie ściśle koordynowała pracę patrolową wszystkich służb, które mogą być w tym zakresie pomocne. Wojewodowie wydali odpowiednie polecenia prezydentom, burmistrzom i wójtom, którzy dysponują formacjami tego typu – wyjaśnił szef MSWiA podczas dzisiejszej konferencji prasowej. – Te polecenia wojewodów poddania się koordynacji działań Policji w tym zakresie spotkały się z ogromnym zrozumieniem ze strony władz samorządowych, za co bardzo im dziękuję – dodał minister Mariusz Kamiński.

W związku z powyższym Wojewoda Śląski polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim), których w naszym województwie jest 48:

  1. dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  4. realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Warto dodać, że jak podkreślił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poziom dyscypliny społecznej jest bardzo duży, a rygory kwarantanny są łamane jedynie przez 0,5% osób, które zostały na nią skierowane.

Należy przy tym pamiętać, że osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji, które potrzebują zaopatrzenia lub posiłku powinny zgłaszać się w tym zakresie bezpośrednio do właściwych miejscowo samorządów.

(oprac. wk, źródło: ŚUW w Katowicach)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: