W dniach 2 – 20  stycznia 2020 r. Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadzi w województwie śląskim badanie ankietowe, które dotyczyć będzie uczestnictwa w podróżach krajowych i zagranicznych.

Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską techniką bezpośredniego wywiadu. Realizują je ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

W przypadku wątpliwości, tożsamość osób przeprowadzających ankiety można potwierdzić pod nr tel. (32) 77 91 291, 695 255 244, e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl .