Starostwo Powiatowe w Raciborzu przypomina obowiązujące terminy naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Do 10 lipca 2020 r. – należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dostarczyć świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. należy uzupełnić wniosek o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje dot. składania wniosków oraz pozostałych dokumentów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych szkół. W tym roku szczególnie zachęcamy do skorzystania z możliwości elektronicznego składania dokumentów.

Opis elektronicznej rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 został również przedstawiony w formie prezentacji dostępnej TUTAJ

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)