20 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 33. rocznicę powstania Straży Granicznej.

Tegoroczna uroczystość odbyła się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Rozpoczęła się od mszy świętej w intencji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz ich rodzin, odprawionej w zamkowej Kaplicy św. Tomasza. Nabożeństwu przewodniczył Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Artur Suska. W liturgii ekumenicznie uczestniczył Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas.

Na głównej uroczystości, której gospodarzem był Komendant Śląskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek obecni byli: Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Wicewojewoda Opolski Piotr Pośpiech, przedstawiciele władz samorządowych, sądownictwa, przedstawiciele dyplomacji, żołnierze Wojska Polskiego, szefowie współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa śląskiego i opolskiego, duchowieństwa oraz kadra kierownicza ŚlOSG. Na wydarzenie przybyli także przedstawiciele świata kultury, medycyny, uczelni wyższych, emerytowani pracownicy i funkcjonariusze ŚlOSG, a także osoby, które poprzez obowiązki zawodowe i służbowe oraz funkcje społeczne wspierają Straż Graniczną. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, którego uczniowie kształcą się w klasach mundurowych o profilu Straży Granicznej. W obchodach uczestniczyły również Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Obecny był także poczet flagowy Śląskiego Oddziału SG.

Swoją obecnością zaszczycił nas także Komendant Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Adam Jopek.

Komendant Śląskiego Oddziału SG przywitał zgromadzonych gości, następnie wzorem lat ubiegłych zaprzyjaźniona grupa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wykonała hymn Polski w języku migowym. Następnie Komendant wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym w szczególny sposób dziękując funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za pełnioną służbę i wkładany w nią wysiłek i poświęcenie, a także nawiązując do chwalebnych tradycji Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz historii Wojsk Ochrony Pogranicza, podkreślił szczególną rolę Straży Granicznej w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. ,,To Straż Graniczna w dniu dzisiejszym swoją postawą udowadnia naszemu społeczeństwu, że jest formacją odpowiedzialną, nowoczesną, przeszkoloną i przygotowaną na różnego rodzaju wyzwania. Wyzwania, które nie dotyczą tylko ochrony granicy zewnętrznej, ale wyzwania, które sięgają całego terytorium naszego kraju. Bo te zagrożenia, które związane są z granicą, dotyczą każdego miasta bez względu na to, w jakim miejscu jest ono położone na terytorium naszego państwa” – mówił Komendant. Podkreślił także fakt doskonale układającej się współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem SG a innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami współpracującymi z nami na terenie całego regionu.

Podczas uroczystości 29 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. Wśród nich 4 osoby, które podczas drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego osiągnęły najwyższe lokaty, zostały wyróżnione możliwością złożenia ślubowania na sztandar Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak co roku, święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe w Straży Granicznej.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnił Medalem ,,Za Długoletnią Służbę” 15 funkcjonariuszy. Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczono także 15 funkcjonariuszy Śląskiego OSG. Komendant Główny Straży Granicznej nadał 17 funkcjonariuszom oddziału Odznakę Straży Granicznej. Awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 97 funkcjonariuszy. Komendant Śląskiego Oddziału SG wraz z Zastępcą Komendanta Śląskiego Oddziału SG wręczyli także 9 osobom Medale Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Medal ten przyznawany jest w dowód uznania za wsparcie udzielane ŚlOSG oraz tym osobom, które w sposób wzorowy, ponadprzeciętny wykonywały obowiązki służbowe, a także przejawiały szczególną inicjatywę w służbie lub pracy. Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi nadał 2 osobom odznakę ,,Zasłużony honorowy dawca krwi ” oraz 1 osobie odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenia wręczyli dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, Prezes Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Raciborzu oraz Komendant ŚlOSG.

Następnie odegrana została Pieśń Reprezentacyjna Straży Granicznej. Uroczystości zakończyła prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG, występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz defilada pododdziałów.

(źródło: ŚlOSG w Raciborzu)

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]

Obchody 33. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG [ZDJĘCIA]