W Raciborzu powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto pozyskało na tę inwestycję milion zł dofinansowania. Wkrótce ogłosimy przetarg na jego budowę – zapowiada raciborski magistrat. 

Zakończenie budowy przewidziane jest w połowie przyszłego roku. Inwestycja została zaplanowana dwuetapowo. Jeszcze nie ruszyły prace, a już dopinamy wniosek o dofinansowanie na rozbudowę punktu. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego złożymy jeszcze w czerwcu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy je dostarczyć właśnie do PSZOKA.  Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu – Płoni. Teraz, dzięki środkom unijnym na tym terenie powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzyma milion złotych (1 006 813,38 zł tys. zł) unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt polega na budowie I etapu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta (w tym dzieci i młodzieży szkolnej) dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji:
– montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym;
– montaż wagi samochodowej;
– uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji;
– budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej;
– utwardzenie placu pod kontenery na odpady,
– wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady;
– przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE