Miasto poszukuje chętnego na prowadzenie ogrzewalni - TerazRaciborz.pl

Miasto poszukuje chętnego na prowadzenie ogrzewalni

06.10.2020 | 21:35     Komentarze (1)

Instagram Skomentuj

Magistrat ogłosił konkurs ofert na prowadzenie ogrzewalni przy Domu dla Bezdomnych Arka N. na Ocicach.

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. Prowadzenie ogrzewalni dla 15 bezdomnych osób (kobiet i mężczyzn) na terenie Miasta Racibórz z zakresu Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w okresie od 1 listopada 2020 r. do 1 stycznia 2021 r. do godz. 8:00.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Termin składania ofert upływa 28.10.2020 r. Szczegóły konkursu, zarządzenie prezydenta, druk oferty i sprawozdania.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

Komentarze (1)

  1. Zul  

    6.10.20 | 22:24

    Na zdjęciu jest schronisko dla bezdomnych, a ogrzewalnia jest za schronieniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapoznaj się z regulaminem