Firma ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Olsztynie wygrała przetarg na przebudowę linii elektrycznej 110 kV na odcinku Studzienna – Polska Cerekiew.

Podczas spotkania w siedzibie starostwa przedstawiciel firmy realizującej inwestycję kierownik projektu Wojciech Nakielski omówił ze starostą Grzegorzem Swobodą planowany zakres prac oraz zapoznał starostę z dokumentacją.

Starosta zwrócił uwagę na wysokość zaproponowanych rekompensat za służebność gruntów wskazując na ich bardzo niską wartość. Podkreślił również, że większość terenu powiatu stanowią grunty orne o bardzo wysokiej klasie bonitacyjna I – III, idealne do uprawy najwyższej jakości zbóż. W związku z tym ceny rekompensat powinny być adekwatne do zajętego pod inwestycję terenu.

Na zakończenie stwierdzono, że na tym etapie proponowane kwoty są jedynie orientacyjne i nie uwzględniają indywidualnych cech położenia nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej linii 110 kV relacji Studzienna – Polska Cerekiew. Kierownik projektu obiecał, że ponownie przeanalizuje opinię w sprawie wysokości proponowanych rekompensat.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)