Miasto Racibórz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarły dziś porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Dzięki temu od stycznia 2020 roku w raciborskim magistracie pracować będzie eko doradca – przeszkolony urzędnik do obsługi mieszkańców (wnioskodawców) w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski oraz Prezydent Raciborza Dariusz Polowy złożyli dziś podpisy pod porozumieniem ustalającym zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Do dziś porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisały 22 gminy z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy (lista gmin).

Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie.

Na podstawie porozumienia zawartego między Funduszem, a Miastem Racibórz raciborzanie od nowego roku będą mogli składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w swojej gminie.

Porozumienie zawarte jest na czas trwania programu, a więc do 2029 roku. W Punkcie Informacyjnym w raciborskim urzędzie będzie można pobrać druki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu. Tutaj także wnioski przejdą etap weryfikacji formalnej. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom to już kompetencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji o programie na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

(Urząd Miasta w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE