Kogeneracja to w skrócie wykorzystanie jednego silnika do produkcji energii cieplnej, którą na dalszym etapie zamienia się na mechaniczną, a wreszcie elektryczną. Na różnych etapach produkcji można jednak pozyskać tę energię i wyprowadzić ją na zewnątrz całego układu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można znacząco ograniczyć koszty związane z produkcją energii końcowej oraz ograniczyć wykorzystanie paliwa. Układy kogeneracyjne Enerii, oparte na sprawdzonych i działających na całym Świecie urządzeniach Caterpillar są cenione za wysoką wydajność i niezawodność. W jaki sposób układ kogeneracyjny produkuje energię? Jak można ją z takiego układu pozyskać i w jaki sposób magazynować? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Produkcja energii cieplnej i elektrycznej jednocześnie

Agregaty kogeneracyjne zasilane gazem w czasie swojego działania produkują duże ilości energii cieplnej. Dzieje się to w czasie regularnej pracy silnika. Wprawienie w ruch kół zębatych, tłoków i łożysk, a więc wszelkich elementów, które stykają i ścierają się ze sobą generuje ciepło, które następnie musi zostać odprowadzone. Podobnie jest w przypadku oleju silnikowego, który w obiegu zamkniętym przemieszcza się po układzie i schładza go, nagrzewając się jednocześnie do nawet 200 stopni. W sumie mowa jest o energii cieplnej, która znana z większości rodzajów silników w normalnych warunkach zostałaby stracona. W przypadku kogeneracji, dzięki zespołowi sprzęgieł i prądnic, ciepło można odzyskać i wyprowadzić na zewnątrz silnika, a następnie wykorzystać do celów przemysłowych.

Co do zasady, tak samo działa to w przypadku dużych elektrowni konwencjonalnych (a więc nie odzyskujących ciepła),  W skrócie – potrzeba więc dużych ilości węgla, by wyprodukować niewiele energii elektrycznej i ciepła. Proces kogeneracji zapewnia w tym przypadku dużo większą skuteczność, bo mowa jest o ogólnej efektywności energetycznej na poziomie nawet 85%, przy czym warunkiem koniecznym jest wykorzystanie któregoś z dostępnych rodzajów gazu. Jest to więc 30, a nawet do 40% więcej energii do wykorzystania  System sprawdza się najlepiej w przypadku instalacji w pobliżu miejsca konsumpcji energii – wówczas straty podczas przesyłu są najmniejsze.

Kogeneracja czy energia odnawialna?

Obydwa rozwiązania mają swoje zalety, którymi niewątpliwie jest wpływ na zmniejszenie tak zwanego „śladu węglowego” jednak energia odnawialna oparta jest w dużej mierze na charakterystyce klimatu danego miejsca. Duże nasłonecznienie lub intensywny przepływ mas powietrza temu sprzyja, jednak są to czynniki zmienne – ich parametry mogą spadać w zależności od pogody, pory roku itd. Kogeneracja działa w sposób ciągły z jednakową skutecznością, a jej warunkiem jest wyłącznie dostarczenie odpowiedniej jakości paliwa gazowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://eneria.pl/oferta/kogeneracja/.

(artykuł sponsorowany)