Piony kanalizacyjne to jedna z najważniejszych części całej instalacji. To do niej poprowadzone są inne przewody kanalizacyjne, znajdujące się w domu. Przepustowość instalacji kanalizacyjnej jest niezwykle ważna dla funkcjonowania całego gospodarstwa domowego, dlatego warto o nią zadbać.

Renowacja kanalizacji to sposób na bezpieczeństwo Twoje, twoich bliskich oraz całej nieruchomości. Dowiedz się, w jaki sposób odpowiednio dbać o kanalizację i jak ważną rolę odgrywa renowacja kanalizacji.

Zadbaj o swoją kanalizację

Badania GUS wykazują, że średnie dzienne zużycie wody na jednego obywatela to prawie 100 litrów, co jednocześnie obrazuje ilość wytwarzanych ścieków. Nieczystości płynne odprowadzane są z domu poprzez wewnętrzną instalację do przyłącza kanalizacyjnego, a następnie do sieci. Kanalizacja sanitarna jest niezwykle złożonym układem rur kanalizacyjnych ułożonych zgodnie z zasadami budowlanymi. Tylko szczelna i drożna kanalizacja, zapewniają bezpieczne usunięcie nieczystości. Jest to ważne nie tylko dla funkcjonowania gospodarstwa domowego, ale również konieczne, aby nie zanieczyszczać środowiska naturalnego. W szczególności zabezpiecza przez zalaniem mieszkania nieczystościami oraz zapobiega przenikaniu ścieków do wód gruntowych. Dlatego naprawa rur, renowacja kanalizacji, a nawet wymiana całych pionów kanalizacyjnych jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Twojego, jak i całego otoczenia.

Czym jest nowoczesna renowacja kanalizacji?

Nowoczesna renowacja kanalizacji polega na naprawieniu fragmentu instalacji kanalizacyjnej bez konieczności wymieniania całej rury lub pionu. Innowacyjna technologia natryskowej renowacji rur kanalizacyjnych staje się coraz bardziej popularna, w szczególności, gdy następuje rozszczelnienie lub uszkodzenie rury kanalizacyjnej na niewielkim odcinku. Stosuje się ją również, gdy występują problemy z przesyłaniem wody lub nieczystości. Przewody kanalizacyjne po oczyszczeniu i utworzeniu tak zwanych komór technologicznych, są naprawiane poprzez pokrycie ścian odpowiednią substancją uszczelniającą. Oznacza to, że uszkodzenie kanalizacji, nie wymaga wymiany rur, a naprawa kanalizacji może nastąpić poprzez uszczelnienie rur PCV.

Czy można naprawić rury pod ciśnieniem?

Podczas awarii kanalizacji może wystąpić sytuacja, że konieczna jest naprawa rur, w których nadal płynie woda. Nie zawsze, z różnych przyczyn, istnieje możliwość zakręcenia wody, czy całkowitego opróżnienia kanalizacji. Nie ma również możliwości wymiany rur lub wymiany pionu kanalizacyjnego. W tym przypadku z pomocą przychodzi renowacja kanalizacji poprzez bezinwazyjną renowację rur. Naprawą rur powinni zająć się fachowcy, którzy mają doświadczenie oraz dysponują odpowiednim sprzętem umożliwiającym renowację rur w sposób bezinwazyjny, czyli bez konieczności kucia ścian. Próby samodzielnego naprawiania rur mogą przyczynić się do konieczności wymiany całego pionu kanalizacyjnego, a to łączy się z koniecznością funkcjonowania bez sprawnej kanalizacji przez dłuższy czas. Dzięki metodzie naprawiania rur PCV możesz pozbyć się awarii w kilka godzin, nawet jeśli nie ma możliwości zamknięcia dopływu wody.

(artykuł sponsorowany)