Staraniem powiatu raciborskiego, jak również Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, kolejny raz pozyskano dodatkowe środki finansowe na wykonanie remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 421 zlokalizowanej na terenie powiatu raciborskiego.

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Monika Mużelak, za kwotę przyznanej przez Województwo Śląskie dotacji celowej w wysokości 430 000 zł na odcinku drogi od granicy z województwem opolskim w kierunku do miejscowości Sławików, planowane jest wykonanie robót drogowych, których zasadniczy zakres będzie obejmował wykonanie nowej warstwy nawierzchni asfaltobetonowej jezdni.

(oprac. wk, źródło: SP w Raciborzu)