Zwiększyła się liczba policyjnych patroli w Raciborzu. Jest to efekt wsparcia finansowego przekazanego dla raciborskich stróżów prawa przez prezydenta miasta i Radę Miasta Racibórz.

Na ten cel przeznaczono 25 tysięcy złotych, za które zostanie wystawionych ponad 60 dodatkowych patroli na terenie miasta. Do ponadnormatywnych służb kierowani są policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs podpisał z Prezydentem Miasta Racibórz Dariuszem Polowy porozumienie dotyczące ponadnormatywnych służb policjantów.

Zgodnie z porozumieniem miasto sfinansuje dodatkowe służby patrolowe mundurowych z raciborskiej komendy. Na ten cel magistrat przekazał kwotę 25 tysięcy złotych. Kwota ta pozwala na wystawienie ponad 60 dodatkowych dwuosobowych patroli. Od lat służby ponadnormatywne stanowią jeden z elementów budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Charakteryzują się tym, że policjanci pełnią je ponad planowanym, ustawowym czasem służby.

Podczas patroli funkcjonariusze realizują wszystkie ustawowe zadania przewidziane w Ustawie o Policji i innych aktach prawnych. Służby pełnione są przez umundurowanych policjantów na terenie miasta. Podczas kierowania policjantów do służby szczególne znaczenie mają sugestie przekazane przez samorządowców dotyczące wskazania miejsc i czasu, gdzie są najczęściej popełniane wykroczenia lub przestępstwa. Uwzględniane są także zadania dla drogówki dotyczące ruchu drogowego.

Dodatkowo raciborscy policjanci prewencji będą sprawdzać informacje wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące między innymi : spożywania alkoholu, zakłóceniami porządku czy też różnych sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Natomiast drogówka skupi się na dyscyplinowaniu kierowców, którzy swoim zachowaniem powodują realne zagrożenie w ruchu drogowym na terenie miasta.

(oprac. wk, źródło: KPP w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE