Powiat Raciborski pozyskał dodatkowe 83 tys. zł dla raciborskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. Fundusze przeznaczone będą na zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem COVID-19.

Środki pochodzą z projektu „Śląskie Pomaga” w ramach którego Województwo Śląskie przeznaczyło ponad 13 mln zł na wsparcie samorządów prowadzących placówki opieki całodobowej. Dofinansowanie udzielone zostało na wniosek Powiatu Raciborskiego w 100 %, w tym 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa.

Z pozyskanych środków kwota 56 tys. zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej pracowników DPS-u, a pozostałe 27 tys. umożliwi doposażenie w sprzęt potrzebny do ochrony zdrowia pensjonariuszy jednostki.

Ponadto informujemy, iż tut. Starostwo na bieżąco zabezpiecza pracowników Domu w niezbędne środki ochrony osobistej oraz monitoruje sytuację związaną z potencjalnym zagrożeniem zakażenia koronawirusem jego mieszkańców znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)