Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta pozyskał 2 mln 820 tys zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjentami tych środków będzie grupa 1001 uczniów i 160 nauczycieli z dziesięciu raciborskich szkół podstawowych.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dzieci będą mogły skorzystać z wielu ciekawych zajęć, nauczyciele poszerzą swoje kwalifikacje, a placówki wzbogacają się o nowe wyposażenie.

Celem głównym projektu pn. „Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście Racibórz” jest zwiększenie kompetencji kluczowych 1001 uczniów (496 dziewcząt, 505 chłopców) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu i specjalistycznych), doposażenie 10 szkół podstawowych oraz wsparcie w postaci szkoleń 160 nauczycieli (141 kobiet, 19 mężczyzn).

Co istotne oferta zajęć, szkoleń i zakup pomocy dydaktycznych – dopasowane są ściśle do potrzeb każdej z 10 placówek objętych projektem zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkołach.

Wartość projektu wynosi 3 132 858,52 zł.
Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2021 roku.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

W sumie tylko w tym roku z RPO dla raciborskich szkół i przedszkoli miasto pozyskało już ponad 5 mln zł.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE