Publikujemy najnowsze dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w  Raciborzu – stan na dzień 17 maja, godzina 14:00.